Heeft u klachten over een onveilige situatie, of ondervindt u overlast, ergert u zich over het onderhoud aan groenvoorziening of slechte staat van onderhoud aan openbare plekken én vindt u geen gehoor via het klachtenportaal van de gemeente?

Belangrijk!

  1. Meld uw klacht dan eerst bij de gemeente. Dit kan via het klachtenportaal van de Gemeente Maasgouw.
  2. Vindt u geen gehoor? Meldt de klacht dan via het onderstaande formulier.
  3. Om uw melding goed te kunnen opvolgen, dient u het registratienummer van uw melding (dit krijgt u automatisch van de gemeente via de e-mail) in te vullen.

Wij willen u dan vragen uw klacht ook aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw melding bij de gemeente onder de aandacht wordt gebracht.

Mocht u foto’s hebben, stuur deze dan mee, ook wij zullen ter plaatse foto’s nemen. Wij zullen deze na beoordeling vervolgens publiceren op onze website om zo meer aandacht te vragen voor deze publieke knelpunten. Verder zullen wij langslepende problemen onder de aandacht brengen in de commissie-  en  raadsvergaderingen.

Meld uw klacht direct bij ons.

Uw naam*

E-mail*

Straat + huisnummer*

Woonplaats*

Telefoonnummer

Gemeentelijk registratienummer klacht*

Uw melding*

*Verplicht