Uitbreiding Jan Linders of verhuizen naar de Grinderij?

Maak uw woning klaar voor de toekomst!
13 juli 2015
Oproep m.b.t. klachten over openingstijden en bereikbaarheid begraafplaatsen.
12 augustus 2015
Alles

Uitbreiding Jan Linders of verhuizen naar de Grinderij?

Uitbreiding Jan Linders of verhuizen naar de Grinderij?

Zoals vorige week beloofd hierbij de antwoorden op de vragen mbt de supermarkt Jan Linders aan de Groenstraat in Linne.

1.Er is door Linders gevraagd voor uitbreiding met 400 m2.

2.Dit kan niet schriftelijk worden aangetoond (o.a. geen gespreksverslagen, wel ambtelijke ondersteuning bij de gesprekken).

3.Jan Linders krijgt toestemming, omdat ze dit wel gevraagd hebben.

4.Jan Linders heeft de nieuwe formule niet met het college besproken.

5.Het college is op de hoogte van de plannen, dat Jan Linders nieuwbouw wil realiseren op de Grinderij.

6.en 7. Voor het gebied rondom de Kloosterhof wordt een nieuw ontwikkelingsplan gemaakt, waarin ook aandacht is voor parkeerplaatsen. In dit plan wordt de supermarkt met 400 m2 uitgebreid.

Als Partij Welzijn Maasgouw zullen we eea goed in de gaten houden. Wij zijn voor behoud van een supermarkt, waarbij de locatie nog nader ingevuld kan worden. Als Roermond instemt met het innovatieve plan van Linders, betekent dit dat de supermarkt naar de Grinderij verhuisd.

Oproep: Graag willen wij de mening van de inwoners in Linne peilen:
Of een supermarkt in de kern Linne (Groenstraat)
of op de Grinderij (gemeente Roermond)?
U kunt een mailtje sturen naar info@partijwelzijnmaasgouw.nl. De uitkomst zal vervolgens bekend worden gemaakt op deze site en in de lokale bladen.