Algemene beschouwingen PWM 2015
27 oktober 2014
Uitbreiding Jan Linders of verhuizen naar de Grinderij?
12 augustus 2015
Alles

Maak uw woning klaar voor de toekomst!

De Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen heeft als doel om particuliere woningeigenaren te stimuleren zelf maatregelen te treffen die de levensloopbestendigheid van de woning vergroten.
Het treffen van maatregelen zal er toe leiden dat bewoners, al dan niet met zorg aan huis, langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De provincie Limburg maakt het voor 55-plussers met een eigen woning mogelijk om met deze lening geld te lenen om hun koopwoning levensloopbestendig te maken. De rente ligt ongeveer 3 procent lager dan de gangbare rentetarieven. Vanaf 15 maart kan deze lening bij de provincie aangevraagd worden.
Het is goed om uzelf de vraag te stellen: Wil ik later in mijn eigen woning blijven wonen en kan dat dan ook? Maatregelen waarvoor een lening kan worden aangevraagd zijn: rollator toegankelijk maken (helling of traplift), traplift naar eerste verdieping, verwijderen drempels, vergroten deurbreedte, mantelzorgwoning op eigen perceel, slaap- en badkamer begane grond, beugels, douchestoel, antisliptegels, verhoogd toilet. Let op: u kunt wellicht ook een beroep doen bij de gemeente voor een WMO voorziening. Als dit niet mogelijk is, kunt u overwegen een lening (minimaal 2500 euro, maximaal 25.000 euro (incl. BTW)) aan te vragen. Voor meer informatie, voorwaarden en aanvraagformulier kunt u terecht bij www.limburg.nl/transitiefonds Partij Welzijn Maasgouw is er voor de inwoners van Maasgouw, dus ook voor u! Mail: info@partijwelzijnmaasgouw.nl