Ingezonden brief Nader onderzoek tweede leven Sint Joseph Heel

Het wijkteam als vangnet
15 april 2014
Algemene beschouwingen PWM 2015
27 oktober 2014
Alles

Ingezonden brief Nader onderzoek tweede leven Sint Joseph Heel

Ingezonden brief

Artikel Nader onderzoek tweede leven Sint Joseph Heel

Als Cuypersgenootschap staan wij ook achter het verrichten van onderzoek naar een eventuele herbestemming van het klooster St. Joseph in Heel. Conform de huidige wetgeving hebben wij een suggestie gedaan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om dit klooster aan te wijzen als Rijksmonument.
Probleem is echter dat de voorbescherming van de Monumentenwet niet geldt. Als Daelzicht een sloopmelding doet, kan het gebouw op korte termijn gesloopt worden. Het is daarom zaak om wederom een verzoek in te dienen om het klooster aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit verzoek is eerder afgewezen, maar om te voorkomen dat er geen onderzoek meer nodig is omdat het gebouw is gesloopt is een dergelijk

onderzoek wel noodzakelijk.
Het klooster is een beeldbepalend gebouw in Heel en wellicht kunnen er appartementen in gerealiseerd worden waarbij de buitenmuren blijven staan. De gemeenteraad is nu aan zet om dit cultureel erfgoed te behouden.

Marcel Richter, Linne (bestuurslid Cuypersgenootschap en raadslid namens Partij Welzijn Maasgouw)