Brief aan college gemeente Maasgouw m.b.t. WMO platform
10 april 2014
Ingezonden brief Nader onderzoek tweede leven Sint Joseph Heel
4 juni 2014
Alles

Het wijkteam als vangnet

Het wijkteam als vangnet

Op 1 januari 2015 is het zover. Dan is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Onder het verzamelbegrip drie decentralisaties worden taken van het Rijk en de provincie overgeheveld naar de gemeenten. Het probleem is dat het Rijk 40% op de budgetten gaat korten.
Het vormen van sociale wijkteams of zorgteams is een goed idee. Echter, ik vrees dat gemeenten de vorming van deze teams pas als laatste gaan oppakken. Er wordt nu gekeken naar regionale samenwerking en er moet onderhandeld worden met zorgverzekeraars.
Dit zijn natuurlijk ook belangrijke onderwerpen, maar als op 1 januari 2015 de gemeente aan zet is, staat mijns inziens de burger centraal. Ik roep gemeenten dan ook op om ook werk te maken van het vormen van sociale zorgteams in de kernen zoals in de gemeente Kerkrade of Brunssum. Deze teams kunnen dan bijvoorbeeld bij elkaar komen in de gemeenschapshuizen.

Marcel Richter, Linne