Duurzame energie is prima, maar niet door het landschap en de natuur te verzieken met windmolens.

Tekst. Lijsttrekker Marcel Richter op campagne in Heel.
12 maart 2018
Ga stemmen, en controleer het tellen!
19 maart 2018
Alles

Duurzame energie is prima, maar niet door het landschap en de natuur te verzieken met windmolens.

Ingezonden brief

 Plan voor zonnepanelenveld bij Solvay

zonne weide

Na het debacle van de eventuele komst van een plasticverwerker lees ik nu dat het terrein van de Solvay op een mijns inziens goede manier wordt ingevuld. Als de provincie vergunning verleent en het Rijk subsidie dan komt er een zonnepanelenveld van 6,5 hectare op een terrein wat nu grotendeels niet gebruikt wordt. Bij voldoende aanleg van zonneweides hoeven naar mijn mening geen of minder windmolens geplaatst te worden. Duurzame energie is prima, maar niet door het landschap en de natuur te verzieken met windmolens. Met het Rijk zouden afspraken gemaakt moeten worden dat in de plaats van windmolens er meer zonneweides aangelegd worden. Het mes snijdt dan aan twee kanten namelijk dat duurzame energie wordt opgewekt en het landschap en de natuur blijven gespaard.

 
Marcel Richter, Linne