Brief aan college gemeente Maasgouw m.b.t. WMO platform

Ingezonden brief, Maasgouw investeert in weg.
2 maart 2014
Het wijkteam als vangnet
15 april 2014
Alles

Brief aan college gemeente Maasgouw m.b.t. WMO platform

Linne, 10 april 2014

Aan het college van de Gemeente Maasgouw
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht

Geachte collegeleden,

Op 26 maart om 0.00 uur zijn alle benoemingen van leden in commissies van rechtswege komen te vervallen. In de statuten van het WMO platform is bepaald dat de leden zijn benoemd voor de raadsperiode en dat hun benoeming derhalve m.i.v. 27 maart beëindigd is.

Dit betekent dat alle leden van het WMO platform opnieuw benoemd moeten worden. Partij Welzijn Maasgouw is van mening dat iedere burger zich kandidaat kan stellen voor het WMO platform en dat niet automatisch de zittende leden herbenoemd kunnen worden.

Wij gaan er dan ook van uit dat via een advertentie in het Maasgouwnieuws c.q. de lokale (parochie)blaadjes opgeroepen wordt dat er vacatures zijn in het WMO platform en dat belangstellenden een gemotiveerde brief kunnen sturen om in aanmerking te komen om benoemd te worden tot lid van het WMO platform.

Verder gaan wij ervan uit dat er actief wordt aangegeven voor welke disciplines er nog geen vertegenwoordiger is binnen het WMO platform. Het is raadzaam om te bepalen dat vanuit een vereniging/stichting slechts één lid afgevaardigd kan worden.

Wij zien graag binnen drie weken na dagtekening van deze brief de advertentie staan in de genoemde bladen.

Een kopie van deze brief sturen wij ter informatie naar het WMO platform.

Met vriendelijke groet,

mr. Marcel Richter

Orginele brief in PDF formaat PWM WMO Platform