"Welzijn en leefbaarheid voor alle inwoners van Maasgouw"

Beste inwoners van Maasgouw,LOGO Jpeg

50PLUS ook in Maasgouw

 

De afgelopen 4 jaar heeft Partij Welzijn Maasgouw de belangen van de burgers in Maasgouw behartigd.

Maar ook PWM moet vooruit kijken. Steeds meer burgers zijn zich er van bewust dat 50 plussers, gehandicapten en andere kwetsbare groepen in onze samenleving een bedreigde positie vormen. Politieke partij 50PLUS heeft te kennen gegeven dat ze in Maasgouw politiek actief willen meedoen en heeft zich bij PWM gevoegd. Omdat de doelstelling van PWM en 50PLUS  dicht bij elkaar staan zijn wij een samenwerking aangegaan en vormen nu een combilijst.

Op 21 maart a.s. gaat U bepalen wie het voor het zeggen krijgt en hoe Maasgouw bestuurd gaat worden. Kies daarom PWM-50PLUS.

PWM-50PLUS Geeft U een stem.

 

Met vriendelijke groet,

Partijvoorzitter René Beckers